NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Beleidsdekkingsgraad bpfBOUW stijgt naar 113,0%

door: Webbeheer
| Personeel

Stijging beleidsdekkingsgraad

Het pensioenfonds bpfBOUW weet zich stevig te handhaven. Het pensioenfonds voor de bouw heeft meer dan 11.000 aangesloten werkgevers en verzorgt de pensioenvoorziening van circa 773.000 (oud-)werknemers. Hiermee behoort bpfBOUW tot de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland. In het derde kwartaal van 2017 stegen de dekkingsgraad en het vermogen. 

Per eind september 2017 bedraagt: 

  • De beleidsdekkingsgraad: 113,0 procent;
  • De actuele dekkingsgraad: 117,3 procent;
  • Het pensioenvermogen: 54,71 miljard euro, een stijging van 0,91 miljard euro t.o.v. van eind juni 2017; 
  • De hoogte pensioenverplichtingen: 46,65 miljard euro een daling van 0,15 miljard euro t.o.v. van eind juni 2017.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) is eind september 2017 vastgesteld op 113,0 procent. Dat is 2,9 procentpunt hoger dan de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2017.

Vermogen stijgt 

BpfBOUW behaalde in het derde kwartaal een totaalrendement van 1,8%. Na de traditioneel rustige zomerperiode, met uitzondering van enige geopolitieke spanningen die voor kortstondige bewegingen op de financiële markten zorgden, hield de kalmte ook aan in september. Daarnaast was het wereldwijde groeitempo redelijk en de inflatiedruk beperkt. Deze achtergrond zorgde voor een positieve bijdrage van aandelen. Ook alternatieve beleggingen en valuta-afdekking droegen positief bij. 

Verplichtingen dalen door stijgende rente

Door de stijging van de rente daalden de pensioenverplichtingen van bpfBOUW. De totale verplichtingen van bpfBOUW daalden in het derde kwartaal met 0,15 miljard euro en bedragen 46,65 miljard euro.

De dekkingsgraad neemt toe 

Het vermogen steeg en de verplichtingen daalden. Hierdoor steeg de actuele dekkingsgraad in het derde kwartaal met 2,3 procentpunt. De beleidsdekkingsgraad steeg met 2,9 procentpunt. Het perspectief om in de nabije toekomst weer gedeeltelijk te kunnen indexeren is hierdoor dichtbij.

 

Rendement Q3 – 2017

Rendement YTD - 2017

Totaal rendement op beleggingen 

1,8%

2,6%

Totaal rendement op beleggingen
- exclusief renteafdekking

2,1%

4,5%

Aandelen

1,7%

6,4%

Vastrentende waarden

-0,2%

-1,3%

Vastgoed

2,4%

6,1%

Alternatieve beleggingen

2,3%

-5,9%

Renteafdekking

-0,3%

-1,9%

Valuta afdekking

0,9%

3,0%

Rendement beleggingsportefeuille bpfBOUW – derde kwartaal 2017

Samen bouwen aan een toekomstbestendig pensioen

Het nieuwe kabinet wil samen met sociale partners stappen zetten naar een vernieuwd pensioenstelsel. De ambitie van het kabinet om de huidige vormgeving van de doorsneesystematiek af te schaffen, ziet bpfBOUW als een onnodige ingreep in de pensioenregeling. De door de overheid gewenste overgang naar een systeem met meer persoonlijke pensioenvermogens is eveneens een grote verandering en vormt voor bpfBOUW een zorgpunt. Het pensioenfonds vindt het verder van belang dat er voldoende implementatietijd is voor invoering van geheel nieuwe systemen, waarbij eenvoud, lage kosten, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid naar de deelnemer centraal staan.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid