NOA Menu

NOA Kenniscentrum

BAROMETER 50 PLUS

door: Webbeheer
| Personeel

Met de ‘Barometer 50-plus’, ontwikkeld door UWV, wordt inzicht geboden in de positie van ouderen op de arbeidsmarkt, zoals het aantal WW-uitkeringen, de uitstroom naar werk en verschillende wetenswaardige nieuwtjes en feiten.

Barometer

Het aantal werkzoekende 50-plussers met een WW-uitkering stijgt namelijk nog steeds. Het kabinet heeft daarom extra middelen beschikbaar gesteld om deze groep te ondersteunen. Er is een premiekorting voor 50-plussers ingesteld: werkgevers die een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen, kunnen een korting doorberekenen in de aangifte loonheffing. Zie hiervoor ons item over de premiekorting voor 50 plussers.

De barometer verschijnt iedere twee maanden.
Op een toegankelijke manier, met behulp van infographics, geeft de barometer een beeld van de werkzoekende 50-plusser. De eerste uitgave is op 1 juli verschenen, daarna tweemaandelijks. De barometer bevat naast kerncijfers ook korte verwijzingen naar de actualiteit, achtergrondverhalen, interviews enz.

Download hier de barometer over 50-plusser van het UWV.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid