NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Autokosten en kilometeradministratie

door: Webbeheer
| Administratie

Als ondernemer hebt u hoogstwaarschijnlijk een personenauto en/of een bestelauto om uw klanten te bezoeken en om van huis naar uw werkadressen te rijden. Ook verscheidene werknemers rijden in een auto van de zaak. U moet met een aantal zaken rekening houden als u een auto van uw onderneming gebruikt.

NOA Webtv video: Je autokosten en wat kun je aftrekken

Werk of privé

Als u een auto zowel voor uw onderneming als privé wilt gebruiken, hebt u verschillende mogelijkheden. Als u in een auto van uw onderneming rijdt, behoort de auto tot uw ondernemingsvermogen. De autokosten zijn dan voor rekening van uw onderneming. Als u in uw eigen auto rijdt, behoort de auto tot uw privévermogen. De autokosten zijn dan voor rekening van uw privévermogen.

Bestelauto of personenauto

Niet iedere auto die wordt gebruikt voor vervoer van goederen, is volgens de belastingregels een bestelauto. Als u voor uw onderneming een bestelauto nodig hebt, is het van belang te weten of de auto voldoet aan de eisen voor bestelauto's.

0%-bijtelling

Gaat uw werknemer gedurende het jaar in een 0%-bijtelling auto rijden, dan moet u de werknemer toch een kilometeradministratie laten bijhouden. Anders moet de werknemer alsnog bijtelling betalen voor het eerste deel van het jaar. Aan de bijtelling wordt alleen ontkomen als kan worden aangetoond dat gedurende het kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé is gereden.

Voorbeeld

We lichten het toe met een voorbeeld dat door de rechtbank is behandeld: Een werkgever stelt in 2013 van 1 januari tot en met 5 juli een auto met 25%-bijtelling aan een werknemer ter beschikking. De werkgever laat de bijtelling privégebruik auto in deze periode achterwege, omdat de werknemer in het bezit is van een Verklaring geen privé gebruik auto. De werknemer heeft tot en met 5 juli 2013 een rittenadministratie bijgehouden waaruit blijkt dat de auto niet privé is gebruikt. Vanaf 29 juli 2013 stelt de werkgever een auto met 0%-bijtelling ter beschikking. Gedurende de periode dat de auto met 0%-bijtelling ter beschikking is gesteld, heeft de werknemer geen rittenadministratie bijgehouden.

Nadat de werknemer het formulier ‘Wijziging of intrekking verklaring geen privégebruik auto’ aan de inspecteur stuurt, trekt de inspecteur de verklaring in en legt een naheffingsaanslag loonheffingen op voor de periode dat de auto met 25%-bijtelling ter beschikking is gesteld. De werknemer is van mening dat de aanslag onrechtvaardig en onterecht is, omdat hij van 1 januari tot en met 5 juli geen voordeel heeft gehad van de ter beschikking gestelde auto.

De rechtbank oordeelt dat de werknemer niet overtuigend heeft aangetoond dat hij met de hem ter beschikking gestelde auto’s op kalenderjaarbasis minder dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dat de werknemer een sluitende kilometeradministratie heeft voor de eerste periode is daarvoor onvoldoende. De grens van 500 kilometer op kalenderjaarbasis wordt niet vastgesteld per personenauto, maar betreft het privégebruik van alle in dat jaar ter beschikking gestelde personenauto’s. Een bijtelling van 0% op het loon door de werkgever is niet gelijk te stellen aan het rijden met een eigen auto door de werknemer zonder enige bijtelling. De naheffingsaanslag is volgens de rechtbank daarom door de inspecteur terecht en naar het juiste bedrag opgelegd.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid