NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Autobrief 2 uitgesteld, tussenoplossing voor 2016

door: Webbeheer
| Administratie

Wiebes heeft half oktober een brief naar de Kamer gestuurd, waarin hij de stand van zaken rondom Autobrief 2 beschrijft. De Kamer heeft tijdens de algemene financiële beschouwingen aangegeven dat autobelastingen onderdeel moeten uitmaken van de totale herziening van het belastingstelsel. In reactie daarop heeft Wiebes besloten dat een ‘prompte, eenzijdig door het kabinet opgestelde autobrief’ hieraan geen recht zou doen en dat hij de Autobrief 2 niet eerder aanbiedt dan medio 2015. De nieuwe autobelastingen gaan dan pas in per 1 januari 2017.

Wiebes
2016 wordt een zogeheten tussenjaar. Wiebes komt op korte termijn met een nota van wijziging voor 2016. Hij heeft al aangegeven dat hij zich blijft inzetten voor verduurzaming, maar met minder intensieve fiscale stimulering. Het goede nieuws is dat het erop lijkt dat in 2016 in ieder geval lagere bijtellingscategorieën blijven bestaan voor zuinigere en schonere auto’s.

Wiebes spreekt opnieuw zijn mantra van beweegredenen uit: stabiliteit van de belastinginkomsten, minder complexiteit, minder marktverstoring en lagere uitvoeringslasten. Tussen neus en lippen geeft hij de Nederlandse (zakelijke) rijder nog wel een pluim: ‘De CO2-uitstoot van nieuwe auto's is in Nederland de laagste in Europa en het aandeel (semi-) elektrische auto's het hoogste.’

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid