NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Asscher geeft uitleg over wetsvoorstel aanpak schijnconstructies

door: Gert van der Meulen
| Personeel Management

Wet aanpak schijnconstructies uitgelegd

Foto: ANP

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) zal ervoor zorgen dat hoofdaannemers hun onderaannemers niet meer uitknijpen en dat opdrachtgevers realistische prijzen betalen. Dat verwacht minister Asscher. 

In antwoord op Kamervragen over de wet laat de minister van Sociale Zaken weten dat het doel van de voorgestelde ketenaansprakelijkheid onder meer is dat “opdrachtgevers op verantwoorde wijze opdrachten verlenen”. Dit om onderbetaling van werknemers tegen te gaan.

Hoofdaannemer aansprakelijk

“Als de opdrachtgever verzuimt een verantwoorde opdracht te verlenen, wat als gevolg heeft dat een werknemer in de keten onderbetaald wordt, dan kan de benadeelde werknemer de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor nabetaling van het achterstallige loon”, legde Asscher uit. Die dreiging zal er in zijn visie voor zorgen dat opdrachtgevers - en dus ook hoofdaannemers in hun rol van opdrachtgever richting onderaannemers - ervoor zorgen dat hoger in de keten netjes opdrachten verleend zullen worden.

Verwijtbaar handelen

Dit geldt ook voor de prijzen die hoofdaannemers hun onderaannemers bieden. Als de onderaannemingssom te laag is om de geldende lonen te kunnen betalen, dan kan dat volgens de minister “een aanwijzing zijn dat er sprake is van verwijtbaar handelen” door de hoofdaannemer.

Aanvaardbaar

Vrijwel hetzelfde geldt voor de eerste opdrachtgever, denkt Asscher. In het wetsvoorstel wordt gesproken over een sociaal aanvaardbare prijs. De bewindsman is het met de PvdA eens dat dit een prijs betekent waaruit de verschuldigde lonen kunnen worden betaald.

Prijsduiken wordt onaantrekkelijk

Omdat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor te weinig betaald loon, zullen volgens Asscher opdrachtgevers bij aanbestedingen beter nagaan of de prijs realistisch is. Prijsduiken wordt dan onaantrekkelijk, omdat te lage prijzen zullen leiden tot uitsluiting van een aanbesteding.

Ketenaansprakelijkheid

Aangezien de aansprakelijkheid door de hele keten doorwerkt, gaat de minister er vanuit dat opdrachtgevers als ultieme aansprakelijke door de hele keten zeker zullen gaan stellen dat de juiste lonen netjes betaald worden. Schakels die dat stelselmatig niet doen, zullen uit de hele keten geweerd worden, verwacht hij.

 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid