NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Arbowet ook voor zelfstandigen

door: Gert van der Meulen
| Praktijk Personeel

In de praktijk betekent het veelal dat ZZP-ers, die ingehuurd worden om op een bouwplaats te werken, aan dezelfde regels als werknemers moeten voldoen. Let daarbij op, dat een ZZP-er in het kader van de Arbowet een andere status heeft dan vanuit de fiscale wetgeving.

Het hebben van een geldige VAR - die stelt dat de ZZP-er ondernemer in de zin van de belastingwetgeving is - zegt niets over zijn status voor de Arbowet. Als een afbouwbedrijf een ZZP-er inhuurt om werkzaamheden te verrichten en deze werkt feitelijk net als werknemers op basis van bijvoorbeeld een uurtarief en onder het gezag van het afbouwbedrijf (zoals werktijden, wanneer gestart wordt, etc.), dan wordt het afbouwbedrijf als werkgever gezien. Overtredingen van de Arbowet worden dan niet beboet bij de ZZP-er, maar bij het afbouwbedrijf. U kunt hierbij dus meer risico lopen dan u wellicht denkt.

Check de brochure van het Ministerie van SZW waarin alle regelgeving vermeld staat die van toepassing is op zelfstandigen. Of u nu zelf als zelfstandige aan de slag gaat, of een zelfstandige inhuurt, in alle gevallen heeft u te maken met deze wetgeving. Als u zich niet aan de regels houdt, kan dit tot forse boetes leiden. Een actueel overzicht van de boetes van de Inspectie SZW, vindt u hier.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid