NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

door: Gert van der Meulen
| Management Administratie

Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in EU

Sinds 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie van kracht. De wet regelt de arbeidsvoorwaarden waarop werknemers van Europese bedrijven recht hebben wanneer zij tijdelijk in Nederland werken. Ook maakt deze wet een betere controle mogelijk op de naleving van de arbeidsvoorwaarden door de Europese bedrijven.

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) is op 18 juni 2016 ingegaan. Deze wet geldt voor bedrijven uit andere EU-landen die tijdelijk met hun personeel in Nederland een klus komen verrichten. Hun personeel heeft in ieder geval recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die de Nederlandse wet voorschrijft, zoals:

  • het minimumloon;
  • voldoende rusttijden;
  • veilige arbeidsomstandigheden;
  • gelijke behandeling van mannen en vrouwen;
  • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao. In de afbouwsector geldt dan de cao Afbouw

Betere controle naleving arbeidswetten bij detachering

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU maakt een betere controle mogelijk van bedrijven die onder deze wet vallen. Deze bedrijven kunnen een boete krijgen als zij de Nederlandse arbeidswetten niet naleven. De Inspectie SZW kan deze boetes opleggen. Ook moeten deze buitenlandse bedrijven bewijzen dat zij zich aan de wet houden. Bijvoorbeeld door loonstrookjes op de werkplek te bewaren of direct digitaal beschikbaar te hebben. Zo kunnen de bedrijven aantonen dat hun werknemers het loon krijgen waarop zij recht hebben.

Voorbeeld detachering waarbij de wet geldt

In de volgende voorbeeldsituatie geldt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU: Een Nederlandse provincie laat een brug bouwen. Voor een deel van de bouw huurt de provincie een Duits bedrijf in. Dit bedrijf komt voor een jaar met eigen personeel in Nederland werken. Dit personeel heeft in ieder geval recht op bescherming door de Nederlandse arbeidswetten. Dit betekent bijvoorbeeld recht op het Nederlandse minimumloon, ook als het minimumloon in Duitsland lager ligt. Daarnaast kan de werknemer ook aanspraak maken op het cao-loon dat bij zijn functie en ervaring past.

Detacheringsrichtlijn en handhavingsrichtlijn in één wet

De Europese detacheringsrichtlijn en de handhavingsrichtlijn zijn samengekomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU. De Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid is ingetrokken. Lees meer over de categorieën van detachering, de harde kern van arbeidsvoorwaarden en de maatregen voor handhaving.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid