NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Arbeidsmarktbeleid

door: Frank Rohof
| Management

De NOA voert, gezamenlijk met de vakbonden, Savantis en het Bedrijfschap Afbouw, een actief beleid om de vraag naar en het aanbod van personeel zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De afbouwbedrijfstak moet altijd kunnen beschikken over voldoende en vakbekwame medewerkers. Vakbekwaam personeel is onmisbaar om de werkvoorraad volgens de afgesproken kwaliteit en levertijd te kunnen uitvoeren.

Het arbeidsmarktbeleid is gebaseerd op arbeidsmarktonderzoek dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in opdracht van de afbouwbranche verricht, het Arbeidsmarktadvies van Savantis en signalen uit het werkveld. De ervaring leert dat het de nodige inspanning vereist om geschikte medewerkers voor de afbouwbranche te werven. Er wordt daarom veel energie gestoken in het leggen en onderhouden van contacten met scholen en instanties die geschikte kandidaten kunnen leveren, zoals vmbo-scholen, het UWV Werkbedrijf, gemeenten en re-integratiebedrijven. Daarnaast is de afbouwbranche veelvuldig vertegenwoordigd op beurzen, banenmarkten en evenementen om onze mooie beroepen te promoten. De intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, Savantis en toeleverende instanties heeft ertoe bijgedragen dat menigeen de weg naar de Stukadoors-, Vloeren & terrazzo- en Plafond- & Wandmontagesector heeft gevonden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid