NOA Menu

NOA Kenniscentrum

AOW-leeftijd sneller omhoog

door: Webbeheer
| Management Personeel

AOW-leeftijd sneller omhoog

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde dinsdag 2 juni 2015 in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Met dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Ook wordt de overbruggingsregeling verlengd en verruimd.

Op dit moment is de AOW-leeftijd 65 jaar en drie maanden. Al eerder is een wetsvoorstel aangenomen waardoor de AOW-leeftijd per 1 januari 2020 naar 66 jaar en per 1 januari 2025 naar 67 jaar zou gaan. 

Opvoering AOW-leeftijd

Tot 2018 gaat de AOW-leeftijd in jaarlijkse stappen van drie maanden omhoog, daarna is de jaarlijkse verhoging tot 2022 vier maanden. Vanaf 2022 wordt de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd afhankelijk van de resterende levensverwachting op de AOW-gerechtigde leeftijd (volgens de huidige wet zou dat pas per 2024 zijn). Die verhoging – in stappen van drie maanden – wordt uiterlijk vijf jaar voor de ingangsdatum van de verhoging vastgesteld. Zie het hieronder vermelde tijdspad.

Overbruggingsregeling

Ook de overbruggingsregeling wordt verlengd en verruimd. Aanvankelijk zou de huidige overbruggingsregeling in 2019 eindigen, dit wordt 2023. Bovendien wordt de regeling ook opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met VUT of vroegpensioen zijn gegaan voor het AOW-gat dat door de versnelde verhoging ontstaat. De oorspronkelijke overbruggingsregeling gold alleen voor mensen die vóór 2013 met vervroegd pensioen waren gegaan.

Inkomensgrens

Om te voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd een al te grote inkomensterugval krijgen, is er een overbruggingsregeling. Deze regeling biedt mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau. Voor alleenstaanden is de inkomensgrens tot 200% van het wettelijk minimumloon (WML). Dat is een bruto maandbedrag van € 3.003,60. Voor samenwonenden geldt een gezamenlijk inkomensgrens van 300% van het WML. Dat is een bruto maandbedrag van € 4.505,40.

Verhoging in Verhoging in mnd. AOW-leeftijd Betreft personen geboren:
2013 1 65 + 1 maand Na 31 december 1947 en voor 1 december 1948
2014 1 65 + 2 maanden Na 30 november 1948 en voor 1 november 1949
2015 1 65 + 3 maanden Na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950
2016 3 65 + 6 maanden Na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951
2017 3 65 + 9 maanden Na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952
2018 3 66 Na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953
2019 4 66 + 4 maanden Na 31 december 1952 en voor 1 september 1953
2020 4 66 + 8 maanden Na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 
2021 4 67 Na 30 april 1954 en voor januari 1955 

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid