NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Alternatief voor overgangsmaatregel stopzetten vakantiefonds

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Alternatieve overgangsmaatregel

Per 1 januari 2016 wordt het Vakantiefonds voor de afbouw opgeheven. De afgelopen tijd hebben we u daar middels nieuwsbrieven en Afbouwzaken over geïnformeerd. Omdat er voor het nieuwe vakantiejaar is gekozen om aan te sluiten bij het vakantiejaar dat in de cao voor UTA-personeel is opgenomen - van 1 juni tot 1 juni - moest er een overgangsmaatregel bedacht worden. U kunt ook een ander alternatief toepassen, waarover we u graag informeren.

In de brieven, die u van PGGM heeft ontvangen, en ook in onze uitleg op de website en in nieuwsbrieven, is de overgangsmaatregel uitgelegd. Misschien is hierbij de indruk gewekt dat de overgangsmaatregel een verplichting is voor elke werkgever. Dit is niet het geval. Uit veel vragen van zowel werkgevers als administratiekantoren, is gebleken dat veel bedrijven in de praktijk al heel lang een vakantiejaar hanteren dat ieder jaar van 1 januari tot 1 januari loopt. Dit is op grond van de cao ook gewoon toegestaan. Een werkgever mag in overleg met zijn personeel namelijk een ander vakantiejaar vaststellen dan van 1 juni tot 1 juni. 

Vakantiejaar van 1 januari tot 1 januari

De keuze om het vakantiejaar van 1 januari tot 1 januari van ieder jaar te laten lopen, biedt een eenvoudig alternatief voor de ingewikkelde overgangsmaatregel zoals die eerder is voorgesteld. Kiest u voor het alternatief, dan gaat de afhandeling van het stopzetten als volgt in zijn werk:

  • Het Vakantiefonds rekent met de werknemer, conform hetgeen ook nu al in de brieven van PGGM staat, in maart 2016 het aantal vakantie- en feestdagen af dat tot en met week 53 via het fonds is opgebouwd.
  • Vanaf 2 januari 2016 begint het nieuwe vakantiejaar en krijg de werknemer (fulltime) 25 vakantiedagen (dat zijn dus geen feestdagen) toegekend voor het hele jaar 2016. Bij opname van een vrije dag of tijdens de vakantie betaalt u als werkgever gewoon het loon door. Dit geldt ook voor de feestdagen.
  • Als werkgever betaalt u in de maand mei 8% vakantietoeslag over periode 2 januari 2016 t/m 31 mei 2016. Vanaf 2017 gaat u dit jaarlijks doen in de maand mei over het hele jaar.
  • U hoeft verder niets af te rekenen met uw werknemer. U hoeft alleen nog maar bij te houden wanneer de werknemer een vrije dag en/of vakantie neemt en deze dagen trekt u af van het aantal van 25. Zodra de teller op nul staat heeft de werknemer, behoudens echt onbetaald verlof, geen recht meer op vrije dagen.  

Maakt u als werkgever dus al gebruik van een afwijkend vakantiejaar, namelijk van 1 januari tot 1 januari van ieder jaar, dan hoeft u dus niet de overgangsmaatregel toe te passen zoals die in de brieven van PGGM is genoemd. 

Vakantiejaar van 1 juni tot 1 juni

Als u besluit om het vakantiejaar van 1 juni tot 1 juni te laten lopen, zoals voorgesteld in de brieven van PGGM, dan moet u de overgangsmaatregel uiteraard wél uitvoeren. Voor een verdere toelichting op de wijze hoe dat dan moeten gebeuren, verwijzen wij u naar onze uitleg op onze website

Zoals uit het voorgaande blijkt is er dus een eenvoudig alternatief voor het stopzetten van het Vakantiefonds per 1 januari 2016. U hoeft de overgangsmaatregel niet toe te passen als u het vakantiejaar van 1 januari tot 1 januari laat lopen. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u altijd contact met ons secretariaat opnemen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid