NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Alle wijzigingen uit de vernieuwde Arbowet op een rij

door: Gert van der Meulen
| Management

Vernieuwde Arbowet

De vernieuwde Arbowet is al sinds 1 juli 2017 van kracht, maar door een overgangsjaar hebben menig werkgever en werknemer nog niet aandachtig naar de gewijzigde regels gekeken. De nieuwe regels hebben sinds 1 juli 2018 echter daadwerkelijk gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

In een overzichtelijke pdf met Praktijkinfo zijn de wijzigingen op een rijtje gezet. Wat zijn belangrijke aspecten van goede arbozorg, wat is de rol van de werkgever en die van de werknemer? Tenslotte gaat deze brochure in op wat de werkgever aan gegevens van de werknemer mag vragen en verwerken in het kader van de ziekmelding of het re-integratieproces. Dit heeft te maken met de privacyregels. 

De nieuwe Arbowet geldt voor álle werknemers in een bedrijf, inclusief uitzendkrachten, flexwerkers, stagiaires, medewerkers met een nul-urencontract, enz.

Download direct de Praktijkinfo over de vernieuwde Arbowet.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid