NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Algemene Consumentenvoorwaarden van NOA

door: Frank Rohof

Vanaf 1 januari 2007 zijn alle NOA-bedrijven verplicht de Algemene Consumentenvoorwaarden, die met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis zijn overeengekomen, van toepassing te verklaren op overeenkomsten met de consument. Ze zijn per 1 januari 2014 vernieuwd. In de Algemene Consumentenvoorwaarden staan de belangrijkste rechten en verplichtingen van zowel opdrachtgever en opdrachtnemer vermeld.

Wat moet u doen?

  1. De consumentenvoorwaarden moeten schriftelijk met de offerte of de opdrachtbevestiging worden meegezonden. 
  2. De offerte moet voldoen aan een aantal minimumeisen en is tenminste 30 dagen geldig. Als meerwerkopdrachten meer dan 10% van de prijs van het werk bedragen, moet dat schriftelijk worden overeengekomen.
  3. Ook als meerwerkopdrachten minder dan 10% van de prijs van het overeengekomen werk bedragen, is het verstandig om dat schriftelijk te bevestigen. 
  4. Het NOA-Afbouwgarantiebedrijf geeft garantie op het werk. Als deze garantie niet kan worden gegeven, moet dat schriftelijk worden gemeld aan de consument vóór de aanvaarding van de offerte door de consument.
  5. De ondernemer wordt geacht deskundig te zijn. Zijn er omstandigheden die de kwaliteit van het werk negatief beïnvloeden, dan moet dat schriftelijk aan de consument worden gemeld.
  6. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Afbouw. De ondernemer moet de uitspraken van de Geschillencommissie altijd nakomen.

Bekijk de handleiding waarin staat vermeld waar u op moet letten voor correct gebruik van de algemene leveringsvoorwaarden.

In onze special over NOA-Afbouwgarantie staat een uitgebreide toelichting over onderdelen uit de consumentenvoorwaarden.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid