NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Afval scheiden: duurzaam en besparend!

door: Gert van der Meulen
| Praktijk

Afvalscheiden.

Afvalbeheer is teamwerk: iedereen moet op de hoogte zijn van de stand van zaken en de aanpak. Bespreek met uw medewerkers uw doelen en aanpak van het afvalbeheer. Kies een goede locatie voor de verschillende afvalcontainers en houd gevaarlijk afval goed gescheiden van het overige afval.

Voorbereiding

Om afval met het hele team goed te scheiden, zorgt u er voor de containers op de juiste plaatsen worden neergezet en dat er informatieborden bij geplaatst worden, zodat duidelijk is wat waarin moet. De plaatsing van containers is essentieel; we komen hier later op terug. Regel ook wie er controle op afvalscheiding toepast: uitvoerders kunnen deze taak/verantwoording goed op zich nemen. 

Toolbox over milieuzorg

Milieuzorg moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van het werk op de bouwplaats. Daarom is het belangrijk om er tijdens toolbox meetings annex werkbespreking op de bouwplaats kort op terug te komen. 

Plaatsing van de containers

Door afvalcontainers voor de verschillende soorten afval slim naast elkaar op de bouwplaats te zetten, wordt afvalscheiding door medewerkers makkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld: 

 1. Zet de container voor ongesorteerd afval achteraan, zodat medewerkers niet in de verleiding komen om al het afval in de eerste de beste container te gooien;
 2. Zet de containers, indien mogelijk, langs de looproute naar de keet. Zo kan het afval worden gescheiden zonder teveel extra loopwerk voor de medewerkers; 
 3. Gebruik gesloten containers of stel ze niet te dicht bij de afrastering op; 
 4. Geef met duidelijke borden aan welke soort afval in de container moet, bijvoorbeeld “puin”, “hout” en “rest”. Zorg dat de borden altijd goed zichtbaar zijn; 
 5. Overweeg om per verdieping of wooneenheid ‘big bags’ neer te zetten.
 6. Zorg dat containers goed gevuld [link naar apart item] worden; dat kan u 30% op afvalkosten besparen!

Voordelen van afvalscheiding

De maatregel bespaart in eerste instantie tijd. De afvalscheiding verbetert en dit levert ook geld op. All-in containerprijzen voor de afvoer en verwerking van 6 m3 containers met gescheiden afval liggen op ongeveer de helft van de tarieven voor ongescheiden inzameling.

Gevaarlijk afval

Houd gevaarlijk afval goed gescheiden van het overige afval. Als niet-gevaarlijk afval verontreinigd wordt met gevaarlijk afval, dan moet de hele partij als gevaarlijk afval worden behandeld. Dit is zeer kostbaar. Het gaat hierbij met name om:

 1. afgewerkte oliën, oliehoudend afval;
 2. spuitbussen;
 3. kitafval, kitkokers, primerresten, lijmblikken met resten, purschuimbussen; 
 4. verfresten, verfblikken, verfgereedschap;
 5. oplosmiddelen;
 6. asbest en asbesthoudende materialen (verdient een aparte behandeling);
 7. gasontladingslampen (TL-buizen, spaarlampen);
 8. batterijen en accu’s;
 9. alle bouw- en sloopafval dat met bovengenoemde stoffen is verontreinigd.

U kunt het gevaarlijk afval opslaan in een verzamelvat of scheiden in meerdere stromen in kunststof of metalen dekselvaten. De genoemde bewaarmiddelen voor gevaarlijk afval worden meestal geleverd door de inzamelaar. 

Zorg voor informatiestickers op de vaten, zodat duidelijk is wat de inhoud is. Voor grote hoeveelheden gevaarlijk afval zijn speciale containers (of trailers) beschikbaar, voorzien van vaten en schappen voor de diverse afvalfracties. 

U bent verplicht uw gevaarlijk afval gescheiden in te zamelen. Let goed op regelgeving en of u zelf gevaarlijk afval af mag voeren naar een gemeentelijk depot, of dat een gecertificeerde inzamelaar dat moet doen. 

Bron: Stichting Bouwresearch en Stichting Stimular

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid