NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Afbouwkeur innoveert

door: Rob van Boxtel
| Techniek

Afbouwkeur controles

Afbouwbedrijven, die door Stichting Afbouwkeur erkend zijn, worden op vernieuwde wijze op de bouwplaats gecontroleerd. De nieuwe, maar in de sector bekende technische controleurs, zullen met behulp van een tablet ter plaatse rapporteren en adviseren.

Het is belangrijk dat Afbouwkeurbedrijven een goed stuk werk maken. Het keurmerk staat voor kwaliteit van producten en processen. Daarom bezoeken onafhankelijk deskundigen met regelmaat de door Stichting Afbouwkeur erkende bedrijven: zowel bij het bedrijf om de administratieve processen te toetsen, als op de bouwplaats om de technische kwaliteit en veilige werkwijze te controleren. 

Verbeterde technische controle

Bij de inspecties op de bouwplaats wordt gekeken naar arbeidsomstandigheden, veiligheids- en werkinstructies en bijvoorbeeld milieuzaken. De controles worden gecoördineerd door het onafhankelijke bureau Providius. Sinds kort is in samenwerking met de uitvoerend technisch controleurs de controlesystematiek op de bouwplaats gemoderniseerd. De technisch deskundigen Hermen de Hek, Ed van der Plas, Alphons Hagen en Onno de Vries zullen nog meer aandacht aan de vaktechnische kwaliteit van de uitvoering besteden. Dat levert het Erkende bedrijf direct waardevolle tips en aandachtspunten voor toekomstige projecten op. 

Beoordeling van het werk en de wijze van werken

Er worden ook foto’s van de werkzaamheden gemaakt en de bevindingen worden ter plekke geregistreerd op een iPad. Want om het Afbouwkeur keurmerk te behalen en behouden, moet aan uiteenlopende eisen worden voldaan. In de schriftelijke rapportage wordt vermeld of aan alle eisen wordt voldaan, hoe de technische deskundige het werk in uitvoering beoordeelt, etc. Afhankelijk van welke werkzaamheden er worden uitgevoerd - en afhankelijk van wat wel en niet van toepassing is - kan met de nieuwe beoordelingssystematiek een telkens ander maximum aantal punten gehaald worden. Per werk wordt aangegeven hoeveel procent het bedrijf daarvan heeft gehaald. Voor bedrijven die al langer het keurmerk bezitten, kan dit even wennen zijn. 

Nieuwe wijze van rapporteren

Op de bouwplaats krijgt de aanwezige ploeg al diverse beoordelingsaspecten toegelicht. Daarna stelt de controleur de rapportage op en kan de genomen foto’s van het werk invoegen. Waar nodig worden deze van commentaar voorzien. Het rapport wordt naar het secretariaat van Afbouwkeur verzonden, zodat de beoordeling kan worden geregistreerd. Aansluitend wordt het rapport aan de eigenaar van het Afbouwkeurbedrijf gestuurd. Het zal duidelijk zijn dat het rapport er anders uitziet dan de bedrijven gewend zijn te ontvangen.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid