NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Afbouwkeur: betaalbare kwaliteitsregeling

door: Rob van Boxtel
| Management Marketing

Afbouwkeur is een stichting die afbouwbedrijven erkent. Na het wegvallen van de vestigingswet (in 1996 alweer) ontstond er bij afbouwbedrijven behoefte om zich als ervaren en gediplomeerde bedrijven te blijven onderscheiden.

Eisen aan de deelnemers

Bedrijven die door Afbouwkeur erkend zijn, tonen aan dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria die Afbouwkeur stelt. Vanuit de Erkenningsregeling wordt de deelnemers een flink aantal eisen gesteld. Er moeten onder meer (bedrijfsmatige en vaktechnische) diploma’s worden overlegd. In bepaalde gevallen kan er een toelatingsbezoek op het bedrijf en het werk plaatsvinden.

Onafhankelijke beoordeling

Bedrijfsbezoeken en bezoeken op de bouwplaats worden door een extern bureau verricht. Dit om de onafhankelijkheid van Afbouwkeur extra te waarborgen.

Bedrijfsbezoeken

Afbouwkeurdeelnemers worden jaarlijks door de controleur op kantoor bezocht. Samen met de ondernemer worden een groot aantal bedrijfsaspecten doorgenomen. De bedrijfsbezoeken zijn meer dan een controle. De ondernemer wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen in de branche en wet- en regelgeving. Aan de hand van actuele vragen die bij de ondernemer spelen, kunnen adviezen gegeven worden. Bijvoorbeeld over marketing, strategie, personeelsbeleid of bijvoorbeeld planning.

Technische controle

Tijdens de bezoeken op de bouwplaats worden de deelnemers gecontroleerd op de kwaliteit van het werk. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar materiaalkeuze en werkwijze, maar ook naar esthetische aspecten.

Afbouwkeur heeft in de markt geringe naamsbekendheid, want de stichting moet het doen met een bescheiden PR budget. Zo kunnen de deelnamekosten voor de bedrijven bewust laag worden gehouden. Deelnemers moeten hun keurmerk daarom vooral zelf inzetten als bedrijfsprofilering.

Betaalbaar en adviserend

Afbouwkeur biedt een betaalbare kwaliteitsregeling. De Erkenningsregeling biedt bedrijven een bewijs van kwaliteit waarmee zij zich naar de klanten kunnen profileren en waarbij zij ook nog eens waardevolle adviezen krijgen die hen behoeden voor flinke financiële stroppen en boetes. De Afbouwkeurregeling biedt wel degelijk ‘value for money’ met een deelnemersbijdrage die, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, jaarlijks tussen € 250,- en € 550,-ligt.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid