NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Actieplan voor eerlijke concurrentie

door: Webbeheer
| Management

SER

De Sociaal Economische Raad (SER) pleit voor een actieplan om in Nederland eerlijke concurrentie te bewerkstelligen. De Europese regels voor het inzetten van buitenlandse werknemers in Nederland moeten worden herzien, zodat er eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU ontstaat. 

Dit staat opgetekend in het ontwerpadvies Arbeidsmigratie dat aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestuurd. De minister had de SER om advies gevraagd. Er wordt te vaak misbruik gemaakt van de regels, waardoor we in Nederland te maken hebben met oneerlijke concurrentie van goedkope buitenlandse krachten.

Het actieplan moet maatregelen treffen die gelijke behandeling en bekendheid met rechten en plichten bevorderen. Ook moet er meer aandacht komen voor de inburgering van EU-arbeidsmigranten en moeten de kwalificaties van de migranten beter worden benut. 

De SER bespreekt de aanbevelingen volgende maand.

Bron: ANP

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid