NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Aantal verlofdagen afbouw 2017

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Verlofdagen afbouw

Veelvuldig wordt het secretariaat gebeld met vragen over het aantal vrije dagen die een werknemer heeft op grond van de cao. Zeker nu de vakantiebon in de cao Afbouw per 1 januari 2016 is komen te vervallen (cao Natuursteen kent al veel langer geen vakantiebon meer) blijkt dat men nog niet helemaal aan de nieuwe manier gewend is. 

Regelmatig worden de termen verlofdagen, vakantiedagen, roostervrije dagen (of ADV, ATV) door elkaar heen gebruikt, zonder het onderscheid te kunnen maken. Hieronder treft u daarom een overzicht aan van het aantal verlofdagen, roostervrije dagen etc. per jaar. We zijn daarbij uitgegaan van een volwassen (18 jaar of ouder)  werknemer die fulltime werkt. Er is geen verschil tussen UTA en Bouwplaatspersoneel. Voor de bedrijven die onder de hoofdsector ABN Natuursteen vallen, geldt (nog) wel een afwijking in het aantal dagen.

Vakantiedagen (3)

Extra verlofdagen oudere werknemers

In dit overzicht is geen rekening gehouden met eventuele extra verlofdagen voor oudere werknemers. Het recht hierop is overigens ook voor beide (bouwplaats en UTA)  gelijk, alleen het loon dat u doorbetaalt over deze dagen kunt u bij bouwplaats medewerkers bij APG declareren (via het O&O-fonds) en bij UTA-medewerkers niet. De hoogte van het loon,  dat u moet doorbetalen over de extra ouderendagen, bedraagt 90% van het brutoloon. De pensioenopbouw over deze dagen blijft wel 100%. Feitelijk is voor alle sectoren besloten deze extra verlofdagen af  te schaffen, maar dit gaat geleidelijk gebeuren via een overgangsmaatregel. De hoofdsector ABN Natuursteen heeft een andere overgangsmaatregel dan de hoofdsectoren Stukadoren & Afbouw, Vloeren & Terrazzo en Plafond- & Wandmontage. 

Overgangsmaatregel hoofdsectoren Stukadoren & Afbouw, Plafond- & Wandmontage en Vloeren- & Terrazzo 

Deze maatregel geldt reeds sinds 1-1-2016.Werknemers, die op 31-12-2015 55 jaar en ouder zijn, houden recht op het aantal extra verlofdagen dat ze op dat moment hebben:

55 en 56 jaar:12 dagen
57 jaar en ouder:15 dagen

Overgangsmaatregel hoofdsector ABN Natuursteen 

Deze maatregel geldt met ingang van 1-1-2017. Werknemers die op 31-12-2016 53 jaar of ouder zijn, houden recht op het volgende aantal extra verlofdagen:

53 jaar:1 dag
54 jaar:2 dagen
55 jaar en ouder:13 dagen

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid