NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Aanpassingen in toepassing afspiegelingsbeginsel

door: Gert van der Meulen
| Personeel

Afspiegelingsbeginsel

Als u voor het ontslag op bedrijfseconomische gronden van één of meerdere werknemers een ontslagvergunning van het UWV nodig heeft, dient u daarbij een verplichte volgorde te hanteren op grond van het afspiegelingsbeginsel.

Eén van de wijzigingen is dat in de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen in het afspiegelingsbeginsel een rangorde tussen AOW’ers, oproepkrachten en tijdelijke werknemers is toegevoegd. Deze volgorde dient u in principe altijd te volgen als u een ontslagvergunning nodig heeft. 

De volgorde waarin de werkgever volgens het afspiegelingsbeginsel nu afscheid moet nemen van werknemers is als volgt:

  1. Gedetacheerden, uitzendkrachten, zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging.
  2. Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (inclusief payrollers).
  3. Oproepkrachten met een nul-urencontract (inclusief payrollers).
  4. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt na de datum waarop over de ontslagaanvraag wordt beslist (inclusief payrollers).
  5. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvan de looptijd van het contract meer dan 26 weken is na de datum waarop over de ontslagaanvraag wordt beslist (inclusief payrollers).

Wijziging ontslagaanvraag langdurige arbeidsongeschiktheid

Ook als u een werknemer na 104 weken ziekte niet kunt herplaatsen, kan het zijn dat u een ontslagvergunning nodig heeft om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. In de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is een wijziging opgenomen met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemer. Als een werkgever een ontslagaanvraag indient vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, moet hij aannemelijk maken dat er binnen 26 weken geen herstel zal optreden en de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Voor AOW-gerechtigde werknemers is deze termijn verkort naar 13 weken.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid