NOA Menu

NOA Kenniscentrum

Aanpassing premiekortingen aantrekkelijker voor MKB

door: Gert van der Meulen
| Personeel Administratie

KC Premiekorting

Ook kleine werkgevers kunnen straks volledig profiteren van premiekortingen om uitkeringsgerechtigden in dienst te nemen. Met de huidige systematiek krijgen mkb-bedrijven niet het volledige bedrag vergoed, omdat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de korting. 

Het wordt aantrekkelijker voor kleine werkgevers om via een premiekorting werkloze jongeren, ouderen en arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Op dit moment kunnen kleine werkgevers nog niet optimaal van de premiekorting profiteren.

Dat komt doordat de af te dragen premies vaak lager zijn dan de € 7000,- aan premiekorting, waardoor men geen recht heeft op het volledige bedrag. De ministerraad heeft ingestemd met een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin de aanpassing wordt aangekondigd. Een aanpassing in de uitvoering zorgt ervoor dat werknemers uit kwetsbare groepen meer kans maken op werk, doordat zowel kleine als grote werkgevers in gelijke mate van de regeling gebruik kunnen maken.

Aanpassing uitbetaling

Werkgevers innen de premiekorting nu nog via de maandelijkse loonaangifte. Straks ontvangen werkgevers het gehele bedrag in één keer van de belastingdienst, na afloop van het jaar. Kleine werkgevers kunnen op deze manier optimaal profiteren van het financiële voordeel. De kans op fraude is ook kleiner, omdat gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de loonaangiftes van het voorgaande jaar. De administratieve lasten voor werkgevers verminderen, doordat werkgevers niet langer zelf verantwoordelijk zijn voor de berekening en verrekening via de loonaangifte.

Invoering per 01-01-2016

Door het bedrag van het totale financiële voordeel per werknemer naar beneden bij te stellen, zijn geen extra kosten verbonden aan deze aanpassing. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2016.

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid