NOA Menu

NOA Kenniscentrum

8% wettelijke vergoeding bij te laat betalen

door: Webbeheer
| Administratie

Voorstel wettelijke vergoeding

In februari ‘16 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van het CDA om een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor mkb'ers en zzp'ers in te voeren als de factuur na 60 dagen nog niet door een grootbedrijf is betaald. Hiermee wil de Tweede Kamer de ongewenste lange betalingstermijnen, die op dit moment worden opgelegd door grootbedrijven terugdringen.

Grootbedrijven gebruiken hun leveranciers nu als bank. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege de sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan.

Groot risico en kostenpost

De jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen zijn 2,5 miljard euro. Kleine leveranciers houden hierdoor hun hoofd amper boven water. Te late betalingen vormen voor mkb'ers en zzp'ers een risico én een grote kostenpost. Het leidt tot liquiditeitsproblemen, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood staan bij de bank. Ook wordt de ruimte om slechtere maanden op te vangen, of om juist snel investeringen te doen, kleiner.

Wettelijke rente instellen

In de wet is geregeld dat facturen binnen 30 dagen moeten worden betaald, met een mogelijkheid om dit te verhogen naar 60 dagen. De uitzonderingspositie in de wet maakt het echter mogelijk dat grootbedrijven later dan 60 dagen kunnen betalen zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. “Door het instellen van een wettelijke rente na zestig dagen kan op een effectieve en eenvoudige manier voorkomen worden dat kleine leveranciers gratis het grootbedrijf financieren”, redeneerde het CDA. 

Invoeringsdatum onbekend

Het is nog niet bekend wanneer het recht op deze wettelijke rente wordt ingesteld. Het voorstel is door de Tweede Kamer aangenomen, maar moet nu nog door de Eerste Kamer worden bekrachtigd. 

Bron: ZZP Nederland

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid