NOA Menu

NOA Kenniscentrum

3,5% Bouwgroei verwacht

door: Webbeheer
| Management

ING Economisch Bureau verwacht dat de bouwproductie dit jaar 3,5 procent groeit. Zo verwachten ze dat de woningnieuwbouw weer toeneemt door de aantrekkende huizenmarkt. In de renovatiesector wordt het herstel gestimuleerd door het verlaagde btw tarief. Ook transformatie van gebouwen zorgt voor meer bouwvolume. De crisis van de afgelopen jaren heeft wel zijn littekens achter gelaten. Een kwart van de grote bouwbedrijven is verdwenen en ruim 70.000 arbeidsplaatsen zijn verloren gegaan.

In het eerste kwartaal van 2014 is de bouwproductie met bijna 3 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2013. Hierdoor groeide de bouwproductie voor het vierde kwartaal op rij. Dit is sinds de hoogtijdagen van 2007/2008 niet meer voorgekomen. De hoge groei begin dit jaar werd voor een groot deel veroorzaakt door het zachte winterweer waardoor er op de bouwplaats flink doorgewerkt kon worden. In maart lag de productie wel weer lager dan in januari en februari, maar dit kan gezien worden als een correctie op de hoge groei daarvoor. De trend is duidelijk opwaarts gericht. Ook andere indicatoren wijzen op verder herstel. Zo verbetert het ondernemersvertrouwen bij bouwbedrijven en lag deze indicator in mei boven het 6-jaarsgemiddelde.

Volumetoename

De orderboeken raken in de bouw langzaam beter gevuld. Zo heeft het gemiddelde bouwbedrijf momenteel voor 5,6 maanden aan werk in portefeuille. Halverwege 2013 was dit minder dan 5 maanden. De prijsdruk lijkt ook licht af te nemen. Steeds minder aannemers geven aan de prijzen te willen verlagen. Door de verbeterende vooruitzichten verwacht ING Economisch Bureau dat de bouwproductie in 2014 groeit met 3,5 procent en in 2015 met 2 procent.

Groei in alle deelsectoren

De hoge groei wordt binnen de bouwsector breed gedragen. In de woningbouw en utiliteitsbouw (B&U) is er een duidelijke toename van de waarde van de afgegeven vergunningen voor zowel nieuwbouw als renovatie. In de renovatiesector wordt het herstel deels gedragen door het verlaagde btw tarief dat tot het eind van dit jaar geldt, maar ook transformatie van gebouwen zorgt voor meer bouwvolume. In de utiliteitsbouw zijn er begin 2014 veel nieuwe vergunningen afgegeven voor de bouw van nieuwe scholen en trekt ook de vergunningverlening voor hallen en loodsen weer aan.

Kwart van grote bouwbedrijven is verdwenen

Nu de rook na de crisis optrekt kan de schade opgemaakt worden. Ten opzichte van de hoogtijdagen in 2008 is er een kwart van de bouwproductie verloren gegaan en zijn er ruim 70.000 personen minder werkzaam in de sector. Veel ontslagen werknemers zijn als ZZP’er doorgegaan, waardoor dit aantal met bijna 10 procent is toegenomen ten opzichte van 2010. Door het grote aantal faillissementen van de afgelopen jaren is het aantal grote bedrijven flink afgenomen. Begin 2014 registreerde het CBS nog maar 320 bouwbedrijven met meer dan 100 werkzame personen, ten opzichte van 440 in 2010. Een afname van meer dan 25 procent. De beperkte verwachte groei, kleinere projecten en verdere flexibilisering zorgen de komende jaren er voor dat het aantal grote bouwbedrijven nauwelijks zal toenemen.

'Gelukkig gaat het wat beter met de bouwsector', aldus ING sectormanager Bouw Jan van der Doelen, 'Maar helaas kan niet geconcludeerd worden dat individuele bedrijven hierdoor snel van hun problemen verlost zullen zijn. De omgeving waarin bouwbedrijven opereren verandert in snel tempo. Een vraaggestuurde markt, veel aandacht voor duurzaamheid, transparantie en vooral kennis. Ook al trekt de markt aan, de wereld en dus het gedrag van de klant verandert. Het is geen optie om terug te vallen in het oude gedrag. De ‘winners’ van morgen blijven vandaag doorgaan met innoveren en blijven zichzelf uitdagen.'

Bron: ING Economisch Bureau

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid