NOA Menu

Kies voor actie

KIES VOOR HET NOA CONGRES

Van 9 t/m 11 september 2016 is het NOA Congres in Noordwijk. Lees over het symposium waar u inspiratie opdoet voor een succesvolle toekomst. En natuurlijk de rest van het programma.

Schrijf direct in!

Kies voor kennis

Samen ontwikkelen we veel sneller en meer actuele kennis. Die delen we tijdens allerlei bijeenkomsten. Door het jaar heen bieden we activiteiten aan, waar u informatie kunt uitwisselen, contacten kunt opdoen en uw kennis kunt verbreden. Kijk welke bijeenkomsten voor u in de planning staan.

Naar de kalender

Alle afbouwbedrijven

aangesloten bij NOA

NOA Kenniscentrum

Inspectie SZW gaat controleren op onveilig werken op de bouwplaats

door: Gert van der Meulen
4 mei 2016 | Personeel Praktijk | 0 reacties

De Inspectie SZW gaat vanaf 9 mei 2016 tot en met eind oktober op 500 bouwplaatsen controleren of werknemers wel gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bouwplaatsen geldt dat de werkgever bijna altijd verplicht is om deze middelen ter beschikking te stellen en werknemer moeten deze middelen op een juiste wijze gebruiken. Zowel werkgever als werknemer kunnen een boete krijgen als er overtredingen worden geconstateerd.

lees meer

Aanpak knelpunten Wet Werk en Zekerheid

door: Webbeheer
3 mei 2016 | Personeel | 0 reacties

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind april in een uitgebreide Kamerbrief een aantal maatregelen aangekondigd om enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid aan de pakken. Het betreft onder meer de ondervonden knelpunten bij de ketenregeling in geval van seizoensarbeid, de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is en transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

lees meer

Inloggen


Lid worden?

Personen actief in de Nederlandse afbouw krijgen veel voordelen als lid van NOA.


Lees de voordelen en word lid